اصلاح تبصره ( ۲) ذیل ماده ( ۲۹ ) قانون نوسازی و عمران شهری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/07/01 دوره : یازدهم شماره ثبت : 330 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  عمران، اقتصادی ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/07/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری