لایحه شوراهای حل اختلاف

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/09/15 دوره : یازدهم شماره ثبت : 354 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 354
2 ›  1399/09/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری