مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/06/15    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 356   
QR

1399/06/15 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/06/15 دریافت نسخه چاپی
نظر شما