مسیر شما: طرح ها و لوایح پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی ( ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ ) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی ( ۲۷ اکتبر ۲۰۰۲ ) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/14    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 397   
QR

1399/10/14 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/14 دریافت نسخه چاپی
نظر شما