لایحه اصلاح ماده ( ۳۷ ) قانون تأمین اجتماعی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/10/30 دوره : یازدهم شماره ثبت : 416 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/10/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری