لایحه تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/10/17 دوره : یازدهم شماره ثبت : 423 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/10/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری