تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/10/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری