مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/30    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 432   
کمیسیون

اصلی : قضایی و حقوقی

QR

1399/10/30 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/30 دریافت نسخه چاپی
نظر شما