مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح استفساریه تبصره ( ۱) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح استفساریه تبصره ( ۱) ماده ( ۲۲ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/12/03    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 433   
QR

1399/12/03 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/12/03 دریافت نسخه چاپی
نظر شما