مسیر شما: طرح ها و لوایح نظام جامع مدیریت دادههای کشور و تسهیل ارائۀ خدمات الکترونیکی به مردم
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
نظام جامع مدیریت دادههای کشور و تسهیل ارائۀ خدمات الکترونیکی به مردم
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/11/28    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 434   
QR

1399/11/28 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/11/28 دریافت نسخه چاپی
نظر شما