مسیر شما: طرح ها و لوایح ایجاد سامانه ثبت تخلفات جهت اعمال محدودیت در ارائه خدمات دولتی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
ایجاد سامانه ثبت تخلفات جهت اعمال محدودیت در ارائه خدمات دولتی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/19    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 435   
QR

1399/10/19 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/19 دریافت نسخه چاپی
نظر شما