مسیر شما: طرح ها و لوایح زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
زیرساختهای سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/28    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 438   
QR

1399/10/28 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/28 دریافت نسخه چاپی
نظر شما