مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه نظام رتبه بندی معلمان
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه نظام رتبه بندی معلمان
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/12/26    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 441   
QR

1399/12/26 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/12/26 دریافت نسخه چاپی
نظر شما