مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور - مصوب 1377
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور - مصوب 1377
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/12/23    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 442   
QR

1399/12/23 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/12/23 دریافت نسخه چاپی
نظر شما