مسیر شما: طرح ها و لوایح اصلاح برخی احکام مالی شهرداری
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
اصلاح برخی احکام مالی شهرداری
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/23    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 450   
QR

1399/10/23 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/23 دریافت نسخه چاپی
نظر شما