مسیر شما: طرح ها و لوایح پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/27    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 451   
QR

1399/10/27 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/27 دریافت نسخه چاپی
نظر شما