مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۴ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح الحاق یک تبصره به ماده ( ۵۴ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/27    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 452   
QR

1399/10/27 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/27 دریافت نسخه چاپی
نظر شما