مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح استقلال حراست نهادها و دستگاههای اجرائی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح استقلال حراست نهادها و دستگاههای اجرائی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/29    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 456   
QR

1399/10/29 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/29 دریافت نسخه چاپی
نظر شما