مسیر شما: طرح ها و لوایح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/09/08    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 458   
QR

1399/09/08 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/09/08 دریافت نسخه چاپی
نظر شما