مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح شفافیت آرای نمایندگان ( با رعایت ماده ( ۱۳۰ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس )
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح شفافیت آرای نمایندگان ( با رعایت ماده ( ۱۳۰ ) قانون آیین نامه داخلی مجلس )
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1400/02/27    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 470   
QR

1400/02/27 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/02/27 دریافت نسخه چاپی
نظر شما