مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح استفساریه ماده ( ۷) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح استفساریه ماده ( ۷) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1400/02/28    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 472   
QR

1400/02/28 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/02/28 دریافت نسخه چاپی
نظر شما