مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه الحاق یک تبصره به ماده ( ۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ( ۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1400/01/25    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 481   
QR

1400/01/25 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/01/25 دریافت نسخه چاپی
نظر شما