مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه موافقت نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه موافقت نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1400/01/25    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 482   
QR

1400/01/25 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/01/25 دریافت نسخه چاپی
نظر شما