لایحه اصلاح ماده (28) الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1387/06/26 دوره : هشتم شماره ثبت : 223 شماره اجلاسیه : 27 ترتیب چاپ : 361 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 16

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1387/06/26 اعلام تقدیم لایحه
دو شوری
2 ›  1387/06/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری
3 ›  1387/08/25 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
دو شوری
4 ›  1387/09/26 گزارش مرکز پژوهش ها
دو شوری
5 ›  1387/11/08 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
دو شوری
6 ›  1387/11/29 پیشنهاد (ها) نماینده
دو شوری
7 ›  1387/12/11 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو شوری
8 ›  1387/12/21 نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو شوری
9 ›  1387/12/27 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو شوری
10 ›  1388/02/02 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
دو شوری
11 ›  1388/02/23 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو شوری
12 ›  1388/03/02 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو شوری
13 ›  1388/04/08 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
دو شوری
14 ›  1388/05/13 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
دو شوری
15 ›  1388/12/18 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
دو شوری
16 ›  1388/12/26 ابلاغ به دولت
دو شوری