طرح تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1387/07/07 دوره : هشتم شماره ثبت : 229 شماره اجلاسیه : 29 ترتیب چاپ : 380 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

تعداد رکورد ها :‌ 17

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
701754 محمود احمدی بیغش محمود احمدی بیغش مرکزی (شازند) یازدهم
701799 نصراله ترابی قهفرحی نصراله ترابی قهفرحی چهار محال بختیاری (شهرکرد) هشتم
701993 عسکر جلالیان عسکر جلالیان بوشهر (جم کنگان دیر) هشتم
701826 سیدحسین ذوالانوار سیدحسین ذوالانوار فارس (شیراز) نهم
701854 حمید سعادت حمید سعادت  اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد) هشتم
701855 محمد سقایی محمد سقایی فارس (استهبان / نیریز) نهم
701865 محمدکریم شهرزاد محمدکریم شهرزاد  اصفهان (اصفهان) هشتم
701867 حسینعلی شهریاری حسینعلی شهریاری سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم
701870 جواد صبورآقچه کندی جواد صبورآقچه کندی اردبیل (اردبیل / نمین / نیر) هشتم
701896 جعفر قادری جعفر قادری فارس (شیراز) یازدهم
701903 هادی قوامی هادی قوامی خراسان شمالی (اسفراین) دهم
701922 سیداحمد لطفی آشتیانی سیداحمد لطفی آشتیانی مرکزی (اراک / کمیجان) هشتم
701924 علیرضا محجوب علیرضا محجوب تهران (تهران) دهم
701947 محمدحسین مقیمی محمدحسین مقیمی مرکزی (خمین) هشتم
701977 سیدحسین نقوی حسینی سیدحسین نقوی حسینی تهران (ورامین) دهم
701985 سیدعنایت اله هاشمی سیدعنایت اله هاشمی فارس (سپیدان) نهم
701990 علی اصغر یوسف نژاد علی اصغر یوسف نژاد مازندران (ساری) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 10

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1387/07/06 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری
2 ›  1387/08/13 گزارش شور اول (کلیات آن به تصویب رسید)
دو شوری
3 ›  1387/08/14 گزارش مرکز پژوهش ها
دو شوری
4 ›  1388/05/07 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
دو شوری
5 ›  1388/05/12 پیشنهاد (ها) نماینده
دو شوری
6 ›  1389/06/08 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
دو شوری
7 ›  1389/10/01 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو شوری
8 ›  1389/10/08 نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو شوری
9 ›  1389/10/15 نظر شورای نگهبان (تایید)
دو شوری
10 ›  1389/10/25 ابلاغ به دولت
دو شوری