مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه آیین دادرسی کیفری
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه آیین دادرسی کیفری
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1387/11/06    دوره : هشتم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 270    شماره اجلاسیه : 60    ترتیب چاپ : 546   
QR

1387/11/06 یک شوری

دوره : هشتم 1387/11/06 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1387/11/06 یک شوری

دوره : هشتم 1387/11/06 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1390/12/03 یک شوری

دوره : هشتم 1390/12/03 دریافت نسخه چاپی

1390/12/10 یک شوری

دوره : هشتم 1390/12/10 دریافت نسخه چاپی

1388/09/11 یک شوری

دوره : هشتم 1388/09/11 دریافت نسخه چاپی

1390/03/02 یک شوری

دوره : هشتم 1390/03/02 دریافت نسخه چاپی

1390/12/22 یک شوری

دوره : هشتم 1390/12/22 دریافت نسخه چاپی
نظر شما