لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1388/03/27 دوره : هشتم شماره ثبت : 320 شماره اجلاسیه : 101 ترتیب چاپ : 741 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/03/27 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1388/03/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1388/04/20 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1389/05/02 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1389/10/04 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1389/10/08 نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو شوری
7 ›  1389/10/15 نظر شورای نگهبان (تایید)
دو شوری
8 ›  1389/10/25 ابلاغ به دولت
دو شوری