طرح (شورای عالی استانها) اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1388/08/19 دوره : هشتم شماره ثبت : 372 شماره اجلاسیه : 143 ترتیب چاپ : 898 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری