لایحه تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1388/08/19 دوره : هشتم شماره ثبت : 374 شماره اجلاسیه : 143 ترتیب چاپ : 900 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

مجریان

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/08/18 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1388/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1388/09/22 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1388/10/15 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1389/03/02 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1389/03/05 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
7 ›  1389/03/10 ابلاغ به دولت
یک شوری