لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1388/08/19 دوره : هشتم شماره ثبت : 375 شماره اجلاسیه : 143 ترتیب چاپ : 901 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  ویژه

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/08/19 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1388/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1388/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1388/11/05 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1388/11/10 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1389/03/10 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1389/03/19 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
8 ›  1389/03/26 ابلاغ به دولت
یک شوری