لایحه بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1389/10/08 دوره : هشتم شماره ثبت : 494 شماره اجلاسیه : 277 ترتیب چاپ : 1325 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  ویژه فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1389/10/08 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1389/10/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1390/03/01 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری