طرح اصلاح مواد (196) و (197) آیین نامه داخلی مجلس

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/01/27 دوره : هشتم شماره ثبت : 668 ترتیب چاپ : 1915 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

تعداد رکورد ها :‌ 20

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
701776 جمشید انصاری جمشید انصاری زنجان (زنجان / طارم) هشتم
701777 علی اکبر اولیاء علی اکبر اولیاء یزد (صدوق / یزد) هشتم
701768 شکور اکبرنژاد شکور اکبرنژاد آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) هشتم
701795 محمدرضا تابش محمدرضا تابش یزد (اردکان) دهم
702018 عوض حیدرپور شهرضایی عوض حیدرپور شهرضایی اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم
701823 علیرضا دهقانی علیرضا دهقانی خوزستان (ایذه / باغملک) هشتم
701824 محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم
702025 امین حسین رحیمی امین حسین رحیمی همدان (ملایر) هشتم
701841 محمدتقی رهبر محمدتقی رهبر  اصفهان (اصفهان) هشتم
701877 سیدمصطفی طباطبایی نژاد سیدمصطفی طباطبایی نژاد  اصفهان (اردستان) هشتم
701940 غلامرضا مصباحی مقدم غلامرضا مصباحی مقدم تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
701942 علی مطهری علی مطهری تهران (تهران) دهم
763070 علی مطهری آذربایجان شرقی (شبستر) هشتم
701947 محمدحسین مقیمی محمدحسین مقیمی مرکزی (خمین) هشتم
701954 سیدفاضل موسوی سیدفاضل موسوی زنجان (خدابنده) هشتم
701975 سعداله نصیری قیداری سعداله نصیری قیداری زنجان (زنجان / طارم) هشتم
701791 مسعود پزشکیان مسعود پزشکیان آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم
701913 مصطفی کواکبیان مصطفی کواکبیان تهران (تهران) دهم
701920 اصغر گرانمایه پور اصغر گرانمایه پور  اصفهان (آران و بیدگل / کاشان) هشتم
701989 سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد یزد (تفت / میبد) نهم

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/01/27 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
2 ›  1391/02/18 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی