طرح الحاق یک تبصره به ماده (19) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1386/11/29 دوره : هفتم شماره ثبت : 801 شماره اجلاسیه : 401 ترتیب چاپ : 2088

توضیحات

دو فوریت این طرح
در جلسه علنی مورخ 29/11/1386 به تصویب رسید.((در جلسه علنی مورخ 1/12/86 به تصویب
رسید))

کمیسیون

اصلی :  ویژه

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی

تعداد رکورد ها :‌

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 0

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی