لایحه حمایت از حریم خصوصی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1384/05/16 دوره : هفتم شماره ثبت : 455 شماره اجلاسیه : 130 ترتیب چاپ : 985

توضیحات

((در تاریخ 85/1
/16 مسترد شد.))

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  فرهنگی ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 0

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی