لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/04/14 دوره : نهم شماره ثبت : 76 ترتیب چاپ : 80 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات فناوری های نوین * فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/04/12 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
2 ›  1391/04/14 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
3 ›  1391/04/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
4 ›  1391/05/01 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
5 ›  1391/05/08 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1391/05/12 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
7 ›  1391/05/18 ابلاغ به دولت
یک شوری