لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/04/14 دوره : نهم شماره ثبت : 78 ترتیب چاپ : 82 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/04/14 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/04/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/05/04 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری