طرح تسریع در اجرای طرح های هادی روستایی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/04/14 دوره : نهم شماره ثبت : 107 شماره اجلاسیه : 14 ترتیب چاپ : 124 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 21

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
701760 یونس اسدی یونس اسدی اردبیل (مشکین شهر) نهم
813577 احمد امیرآبادی فراهانی احمد امیرآبادی فراهانی قم (قم) یازدهم
701770 عزیز اکبریان عزیز اکبریان البرز (کرج) دهم
812643 مهرداد بذرپاش مهرداد بذرپاش تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم
701801 موسی الرضا ثروتی موسی الرضا ثروتی خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم
764046 یعقوب جدگال یعقوب جدگال سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر) نهم
813451 محمدرضا خان محمدی خرمی محمدرضا خان محمدی خرمی زنجان (ابهر) نهم
701838 محمدرضا رضایی کوچی محمدرضا رضایی کوچی فارس (جهرم) یازدهم
701857 مهدی سنایی مهدی سنایی همدان (نهاوند) نهم
813378 محمدباقر شریعتی محمدباقر شریعتی خوزستان (بهبهان) نهم
701893 محمدحسین فرهنگی محمدحسین فرهنگی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم
813548 نادر فریدونی نادر فریدونی فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین) نهم
701896 جعفر قادری جعفر قادری فارس (شیراز) یازدهم
701903 هادی قوامی هادی قوامی خراسان شمالی (اسفراین) دهم
701924 علیرضا محجوب علیرضا محجوب تهران (تهران) دهم
812728 حسین محمدزاده حسین محمدزاده خراسان رضوی (درگز) نهم
760941 میرقسمت موسوی اصل میرقسمت موسوی اصل اردبیل (گرمی) نهم
701969 حسین نجابت حسین نجابت تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
812331 ابراهیم نکو ابراهیم نکو تهران (رباط کریم) نهم
811945 کمال الدین پیرمؤذن کمال الدین پیرمؤذن اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم
701991 عزت اله یوسفیان ملا عزت اله یوسفیان ملا مازندران (آمل) دهم

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/04/14 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1391/05/10 گزارش مرکز پژوهش ها
یک فوریتی
3 ›  1391/05/10 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک فوریتی
4 ›  1391/05/17 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی