لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی (پیانک PLANC)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/04/14 دوره : نهم شماره ثبت : 110 شماره اجلاسیه : 14 ترتیب چاپ : 127 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/04/14 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/04/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/05/11 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1391/05/23 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1391/05/25 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
6 ›  1391/06/06 ابلاغ به دولت
یک شوری
7 ›  1391/06/18 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری