مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1391/07/16    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 153    شماره اجلاسیه : 29    ترتیب چاپ : 237   
QR

1391/08/01 دو فوریتی

دوره : نهم 1391/08/01 دریافت نسخه چاپی

1391/08/07 دو فوریتی

دوره : نهم 1391/08/07 دریافت نسخه چاپی

1391/07/16 دو فوریتی

دوره : نهم 1391/07/16 دریافت نسخه چاپی

1391/07/18 دو فوریتی

دوره : نهم 1391/07/18 دریافت نسخه چاپی

1391/07/18 دو فوریتی

دوره : نهم 1391/07/18 دریافت نسخه چاپی

1391/07/18 دو فوریتی

دوره : نهم 1391/07/18 دریافت نسخه چاپی

1391/08/22 دو فوریتی

دوره : نهم 1391/08/22 دریافت نسخه چاپی
نظر شما