طرح تأسیس دفاتر پیشخوان قضایی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/08/14 دوره : نهم شماره ثبت : 171 شماره اجلاسیه : 35 ترتیب چاپ : 286 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

طرح تاسیس دفاتر پیشخوان قضایی که در جلسه علنی 14/8/91 اعلام وصول و به امضای 18 نفر از نمایندگان محترم رسید که شامل 12 ماده بشرح ذیل می باشد:
ماده 1- دفاتر پیشخوان با شرایط مقرر، نظر قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 2- قضات با صلاحیت قضایی و به تعداد مورد نیاز و با حکم ریاست قوه قضائیه به صورت خصوصی به قضاوت میپردازند. (بهمراه 4 تبصره)
ماده 3- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد دفاتر برعهده مرکز امور دفاتر است. و رئیس امور دفاتر معاون رئیس قوه قضائیه در امور شورهای حل اختلاف بوده و توسط ایشان از میان قضات مجرب برای چهار سال منصوب می شود.
ماده 4- ریاست دفاتر استان به عهده معاون قضایی شورهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان به مدت چهار سال توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
ماده 5- صلاحیت هر دفتر به سه گروه تقسیم می شود که صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی (طلاقهای توافقی، مطالبه مهریه، تامین دلیل، مربوط به تخلیه اماکن مسکونی استیجاری، صدورگواهی حصروراثت، افراز و تفکیک، صدور قرار تامین خواسته مربوط به دعاوی بند (ب)، (د) و (ه)، استرداد جهیزیه. (بهمراه یک تبصره)
ماده 6- کلیه دعاوی با تراضی طرفین از مراجع قضایی و نظر رئیس دفاتر شهرستان ارجاع می گردد.
ماده 7- حدود صلاحیت محلی مطابق با محدوده جغرافیایی طبق تقسیمات حوزه قضایی.
ماده 8- احاله پرونده از دفتر به دفتر دیگر با تایید دفاتر حوزه قضایی شهرستان بلامانع است. (بهمراه یک تبصره)
ماده 9- صلاحیت گروه دوم (شامل حوادث ناشی از بی احتیاطی در رانندگی و کار که دارای بیمه نامه معتبر باشند. و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره). (بهمراه یک تبصره).
ماده 10- صلاحیت گروه سوم (طرح دعوا ارجاع به داوری و قاضی تحکیم را مرجع رسیدگی احتمالی خود در نظر گرفته اند و کلیه دعاوی در بنگاه های معاملاتی مسکن واتومبیل که با کد رهگیری باشند).
ماده 11- محاکم تجدید نظر دفاتر از بین قضات بازنشسته، مستعفی، بازخریدشده، حالت اشتغال و مشمولین تبصره ذیل ماده 8 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت یا از بین قاضی دفاتر که بیش ازچهل سال تمام سن دارد و حداقل پنج سا سابقه کار حقوقی دارند به انتخاب رئیس دفاتر استان انتخاب و حکم آن توسط مدیر کل دادگستری استان صادر می گردد.
ماده 12- کلیه قوانین مغایر ملغی می گردد.

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

تعداد رکورد ها :‌ 18

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
812265 ابوالفضل ابوترابی ابوالفضل ابوترابی اصفهان (نجف آباد) یازدهم
812245 محمدعلی اسفنانی محمدعلی اسفنانی اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان) نهم
701766 لاله افتخاری لاله افتخاری تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم
812267 علی ایرانپور علی ایرانپور اصفهان (مبارکه) نهم
812719 مجید جلیل سرقلعه مجید جلیل سرقلعه چهار محال بختیاری (لردگان) نهم
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم
702018 عوض حیدرپور شهرضایی عوض حیدرپور شهرضایی اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم
813714 سیدسعید حیدری طیب سیدسعید حیدری طیب کرمانشاه (کرمانشاه) نهم
813877 حجت اله خدایی سوری حجت اله خدایی سوری لرستان (دلفان / سلسله) نهم
812722 ابوالقاسم خسروی سهل آبادی ابوالقاسم خسروی سهل آبادی خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم
813719 محمد رزم محمد رزم کرمانشاه (کرمانشاه) نهم
761192 احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی اصفهان (اصفهان) دهم
812221 محسن صرامی فروشانی محسن صرامی فروشانی اصفهان (خمینی شهر) نهم
812254 محمد فیروزی محمد فیروزی اصفهان (قمصر / نطنز) نهم
811961 عباس مقتدای خوراسگانی عباس مقتدای خوراسگانی اصفهان (اصفهان) یازدهم
701955 سیدناصر موسوی  لارگانی سیدناصر موسوی لارگانی اصفهان (فلاورجان) یازدهم
812263 سید محمدحسین میرمحمدی سید محمدحسین میرمحمدی اصفهان (خوانسار / گلپایگان) نهم
701989 سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد یزد (تفت / میبد) نهم

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/08/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری