لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/08/14 دوره : نهم شماره ثبت : 172 شماره اجلاسیه : 35 ترتیب چاپ : 287 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/08/14 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/08/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/09/12 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1391/09/12 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1392/08/14 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1392/08/20 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
7 ›  1392/08/25 ابلاغ به دولت
یک شوری