مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1391/08/28    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 181    شماره اجلاسیه : 41    ترتیب چاپ : 318   
QR

1393/05/26 یک فوریتی

دوره : نهم 1393/05/26 دریافت نسخه چاپی

1391/08/28 یک فوریتی

دوره : نهم 1391/08/28 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1391/10/05 یک فوریتی

دوره : نهم 1391/10/05 دریافت نسخه چاپی

1393/05/29 یک فوریتی

دوره : نهم 1393/05/29 دریافت نسخه چاپی
نظر شما