مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح اصلاح ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی آن
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح اصلاح ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اصلاحات بعدی آن
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1391/10/03    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 199    شماره اجلاسیه : 53    ترتیب چاپ : 371   
QR

1391/10/03 یک شوری

دوره : نهم 1391/10/03 دریافت نسخه چاپی

1391/10/26 یک شوری

دوره : نهم 1391/10/26 دریافت نسخه چاپی
نظر شما