لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/10/20 دوره : نهم شماره ثبت : 211 شماره اجلاسیه : 57 ترتیب چاپ : 396 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/10/20 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/10/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/12/01 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1392/08/14 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1392/08/20 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1392/09/12 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
7 ›  1393/01/18 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1393/01/26 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک شوری