لایحه نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب ها

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/10/20 دوره : نهم شماره ثبت : 212 شماره اجلاسیه : 57 ترتیب چاپ : 397 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/10/20 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/10/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1392/03/21 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1392/04/24 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
5 ›  1392/04/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری