لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/12/20 دوره : نهم شماره ثبت : 251 شماره اجلاسیه : 75 ترتیب چاپ : 496 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/12/20 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/12/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1392/02/24 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1393/11/08 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1395/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1395/03/05 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1395/03/16 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری