لایحه تصویب اساسنامه مرکز منطقه ای همکاری دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای آمبود زمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/12/23 دوره : نهم شماره ثبت : 254 شماره اجلاسیه : 77 ترتیب چاپ : 504 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/12/23 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/12/23 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/07/30 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1394/09/28 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
5 ›  1394/10/03 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1394/10/09 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1394/10/23 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری