لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی فسا، گناباد، ابرکوه، زنجان، گچساران و میبد

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/12/23 دوره : نهم شماره ثبت : 255 شماره اجلاسیه : 77 ترتیب چاپ : 505 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/12/23 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/12/23 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1392/04/02 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1392/04/05 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1392/07/03 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1392/07/06 استرداد طرح/ لایحه پس از تصویب کلیات (تصویب)
یک شوری