لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/12/23 دوره : نهم شماره ثبت : 256 شماره اجلاسیه : 77 ترتیب چاپ : 506 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات زیربنایی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/12/23 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/12/23 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1392/03/27 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1392/07/10 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1393/03/17 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1393/03/28 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1393/04/04 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
8 ›  1393/04/09 ابلاغ به دولت
یک شوری