تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 13

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1392/06/12 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1392/06/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1392/07/07 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1392/07/29 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1392/07/30 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1392/08/14 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1392/08/20 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
8 ›  1392/08/26 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
9 ›  1392/09/03 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1392/09/04 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
11 ›  1392/09/06 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1392/09/13 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
13 ›  1392/09/18 ابلاغ به دولت
یک شوری